Legal

Política de protecció de dades

“Els informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

 

El responsable del tractament de les seves dades és Planas Maquinària i Serveis, S.L.U., amb CIF: B17211806 i domicili a Figueres, C/ Vilallonga,78 – CP 17600. Les dades personals proporcionades es conservessin mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

 

A Planas Maquinària i Serveis, S.L.U. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de contestar la seva sol·licitud d’informació. Planas Maquinària i Serveis, S.L.U. no comunicarà les seves dades.

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Planas Maquinària i Serveis, S.L.U. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Planas Maquinària i Serveis, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions “.

 

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en fer click la casella d’acceptació al final d’aquest formulari.